Zmluva č. 7710012784

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012784
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 807,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 807,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 668,57
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:50

Prílohy