Zmluva č. 411004094

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004094
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004094
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 698,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 698,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy