Zmluva č. 8080074194

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074194
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 592,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 592,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:874,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:43

Prílohy