Zmluva č. 8080074187

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074187
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074187
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 872,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 872,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 480,54
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy