Zmluva č. 7710012781

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012781
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 703,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 703,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 703,54
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:všetky DÚ a pDR

Prílohy