Zmluva č. 411004130

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004130
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004130
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 379,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 379,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 379,17
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:všetky DÚ a pDR

Prílohy