Zmluva č. 411004096

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004096
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004096
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 535,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 535,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 535,68
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:všetky DÚ a pDR

Prílohy