Zmluva č. 8080074182

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074182
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074182
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 234,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 234,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 234,81
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:všetky DÚ a pDR

Prílohy