Zmluva č. 46842033

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:46842033
Dodávateľ:Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie prepr.osôb MV
Zmluvne dohodnutá čiastka:23,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy