Zmluva č. 32327212

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32327212
Dodávateľ:Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úrazové poistenie prepr.osôb MV.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13,94
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy