Zmluva č. 441004095

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:441004095
Dodávateľ:Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 41004095
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 072,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 072,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 536,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy