Zmluva č. 7710011532

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710011532
Dodávateľ:Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 7710011532
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 288,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 288,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 274,58
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy