Zmluva č. 8080074229

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074229
Dodávateľ:Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 829,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 829,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 414,73
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy