Zmluva č. 40505123

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40505123
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úrazové poistenie prepravovaných osôb ČZ
Zmluvne dohodnutá čiastka:278,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:278,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy