Zmluva č. 7710012783

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012783
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012783
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 581,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 581,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 499,87
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy