Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:A.Mobil, Kráľovský Chlmec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:16,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 500,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6738

Prílohy