Zmluva č. 7710012785

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012785
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 7710012785
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 151,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 151,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 537,77
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy