Zmluva č. 8080074193

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074193
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074193
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 092,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 092,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 048,19
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy