Zmluva č. 411004092

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004092
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004092
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 686,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 686,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 921,73
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy