Zmluva č. 8080074215

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074215
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074215
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 058,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 058,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 014,69
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy