Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:WAGON Trading Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 000,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6732

Prílohy