Zmluva č. 4013120

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4013120
Dodávateľ:Vaša stravovacia, s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stravovanie zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:306 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:306 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:127 500,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy