Zmluva č. 3003459

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3003459
Dodávateľ:Vaša stravovacia spol s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:stravné lístky pDR
Zmluvne dohodnutá čiastka:365 760,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:365 760,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:152 400,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:300002

Prílohy