Zmluva č. 3952701580

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952701580
Dodávateľ:Vaša stravovacia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:stravné lístky
Zmluvne dohodnutá čiastka:175 684,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:175 684,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:270 216,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy