Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Prima Invest - D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:183 450,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:183 450,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:111 389,15
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy