Zmluva č. 3952500120

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500120
Dodávateľ:Prima Invest
Predmet zmluvy - názov zmluvy:upratovanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:149 616,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:149 616,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:86 098,98
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy