Zmluva č. 15/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2003
Dodávateľ:PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 15/2003
Zmluvne dohodnutá čiastka:150,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:150,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy