Zmluva č. zr.12/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:zr.12/2004
Dodávateľ:Paragon, s.r.o., Mlynská dolina, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis chladiacich zariadení serverovní
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 300,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy