Zmluva č. 5953700019

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5953700019
Dodávateľ:PRIMA INVEST s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 5953700019
Zmluvne dohodnutá čiastka:138 408,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:138 408,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:80 733,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy