Zmluva č. 40458

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40458
Dodávateľ:PRIMA INVEST
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania služby č. 07/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 700,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 700,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 000,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy