Zmluva č. cenováponuka

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:cenováponuka
Dodávateľ:PRIMA INVEST
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hygienic.potreby
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 000,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy