Zmluva č. 30/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2007
Dodávateľ:PLYNMONT-KOMP, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba ÚK a TÚV
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 000,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6712

Prílohy