Zmluva č. 3952500103

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500103
Dodávateľ:OTIS Výťahy, sro
Predmet zmluvy - názov zmluvy:revízia výťahov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 056,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 056,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:521,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy