Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Matej Marek - Plynoma - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon odbor. prehl. a škúsok plyn. a tlak. zar. - DÚ PO I (gamatky)
Zmluvne dohodnutá čiastka:272,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:272,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:272,55
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy