Zmluva č. 39246

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39246
Dodávateľ:Martin Holtán - GREHOS, Kys.Nové Mesto
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie EPS
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 266,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 266,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:799,69
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy