Zmluva č. 22/96/S

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/96/S
Dodávateľ:LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis a revízie výťahov pre DU Hlohovec
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 241,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 241,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:620,94
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy