Zmluva č. 3952500117

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500117
Dodávateľ:Kovačovský Ľudovít
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržbár.práce-pDR NR
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 895,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 895,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 542,79
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy