Zmluva č. 3952500116

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500116
Dodávateľ:Kovačovský Ľudovít
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržbár.práce-NR I.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 151,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 151,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 476,01
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy