Zmluva č. 3952500079

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500079
Dodávateľ:Jurki-Hayton
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup PHM
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 045,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 045,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 418,74
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy