Zmluva č. 100/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/2007
Dodávateľ:Ivan Martinček, Gbeľany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:umývanie motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:676,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:676,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:338,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy