Zmluva č. 39814

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39814
Dodávateľ:AIS-PO, s. r. o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 1/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 171,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 171,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy