Zmluva č. SWJ102

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SWJ102
Dodávateľ:IBM Slovensko, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezp.kontinuity, dostupnosti a obnovy ITslužieb - realiz.IT časti projektu, s dôrazomna zabez.kontin.,zvýšenej dostup.a odolnostiproti výpadkom
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 627 027,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 627 027,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 627 027,50
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica
Poznámka:v zmysle ZoD je termín 15.12.2010

Prílohy