Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Horňáková Ľ., Moldava nad Bodvou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:umytie služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:7,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:60,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6711

Prílohy