Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Fuchs Andrej, K. Kľačany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:11,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:400,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6741

Prílohy