Zmluva č. 57139

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57139
Dodávateľ:ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stravovacie poukážky - DÚ Snina
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 028,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 028,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 845,19
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy