Zmluva č. III.08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:III.08
Dodávateľ:FITTICH TEMIS s.r.o., Dobšinského 23, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie a funkčné skúšky
Zmluvne dohodnutá čiastka:458,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:458,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:258,73
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy