Zmluva č. 38565

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:38565
Dodávateľ:FITTICH PREAL, s.r.o. - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a skúšky PSN, PTV
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 411,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 411,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 411,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy