Zmluva č. 39356

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39356
Dodávateľ:FITTICH ALLARM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prehl. PSN,PTV
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 800,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy