Zmluva č. 57135

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57135
Dodávateľ:ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stravovacie poukážky - DÚ Humenné
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 182,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 182,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 159,31
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy