Zmluva č. 845/97

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:845/97
Dodávateľ:ACCOR Services
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zml. o zabezpečení stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:725 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:725 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:379 500,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava

Prílohy